• Inventika® - Agilní správa

  AGILNÍHO města / regionu / rezortu

  Interaktivní workshop 10 & 11 červen 2019

  Praha, Mamaison Hotel Riverside

 • Inventika® jako nástroj
  podpory tvorby kreativních
  řešení složitých problémů

 • Inventika® jako nástroj tvorby
  sdílené vize na základě
  angažovaného konsensu

Inventika®  je sdílený způsob pozitivního myšlení a konstruktivní komunikace, lingua franca účinné partnerské součinnosti.

Přehled přínosů Vaší účasti na tomto řešitelském workshopu

1. JAK ZLEPŠIT KOMUNIKACI V OBTÍŽNÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTROVERZNÍCH SITUACÍCH
2. JAK PŘEKONÁVAT NÁZOROVÉ RŮZNICE
3. JAK SI OSVOJIT A ŠÍŘIT POZITIVNÍ MYŠLENÍ A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ ZVOLIT KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSTUP
4. JAK TVOŘIVĚ PŘISTOUPIT K ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH NEBO ZACYKLENÝCH PROBLÉMŮ
5. JAK EFEKTIVNĚ DOSPĚT KE KONSENSU A ANGAŽOVANÉ, AGILNÍ IMPLEMENTACI ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ
6. JAK ELIMINOVAT NEPRODUKTIVNÍ DEBATY A ŽVANĚNÍ
7. JAK SOUSTŘEDIT POZORNOST NA JÁDRO PROBLÉMU A NEZABÍHAT DO PODRUŽNOSTÍ
8. JAK ZVLÁDNOUT MNOHDY DESTRUKTIVNÍ EGO VÝRAZNÝCH OSOBNOSTÍ 
9. JAK SE VYHNOUT ZBYTEČNÝM KONFLIKTŮM