Inventika

  • Inventika®  je vysoce účinná metoda, „toolbox“ agilní týmové práce; vede účastníky řešitelského zasedání k tvořivosti, angažovanému konsensu a aktivní podpoře inovativních řešení. Orientuje je na společný cíl, na SDÍLENOU VIZI.
  • Inventika®  navodí sdílený způsob pozitivního myšlení a konstruktivní komunikace, je to lingua franca účinné partnerské součinnosti.
  • Agilní správa agilního města, regionu, rezortuInventika® je intenzivní řešitelský workshop, v němž si účastníci osvojí unikátní metodiku vysoce efektivní práce agilních týmů.

„Když chcete lidi naučit novému způsobu myšlení, dejte jim NÁSTROJ, jehož používání povede k novému způsobu myšlení.“

Richard Buckminster Fuller, architekt, vynálezce, autor 

nositel Royal Gold Medal for Architecture (1968), AIA Gold Medal, American Institute of Architects (1970), Presidential Medal of Freedom (1983)