PŘIHLÁŠKA

K účasti v interaktivním řešitelsko-výcvikovém programu Agilní správa agilního města, regionu, rezortu – Inventika® je možno se přihlásit

  • vyplněním registračního formuláře na této internetové stránce
  • zasláním závazného registračního emailu na adresu agilnimesto@inventa.cz

Účast v tomto běhu je omezena, přihlášky budou vyřizovány v došlém pořadí. Přihlášky došlé přes 15. únorem mají nárok na slevu vložného. Vaši příhlášku obratem zpracujeme a budeme Vás informovat o zařazení do programu. Následně vystavíme fakturu jako účetní doklad, která musí být uhrazena do 10 dnů, vždy však do 15.3. 2019

Cena programu Agilní správa agilního města, regionu, rezortu – Inventika®

Závazné přihlášky doručené 
do  15. února 2019
1 účastník…. 20.000 Kč + DPH
2 účastníci… 36.000 Kč + DPH
3 účastníci… 48.000 Kč + DPH

Závazné přihlášky doručené 
po  15. února 2019
1 účastník…..24.000 Kč + DPH
2 účastnící….40.000 Kč + DPH
3 účastnící….56.000 Kč + DPH

Cena zahrnuje studijní a pracovní materiály, podpůrný software, náklady na certifikaci. Nezahrnuje DPH, ubytování, stravování, dopravu účastníků, parkovné

Podmínky odstoupení

Tato přihláška je závazná. Přihláška může být zrušena nejpozději 15 dnů před zahájením studia s právem refundace 100%, 15 dnů a méně před zahájením 30%, 3 dny a méně 10% z částky.
Kdykoli můžete bezplatně nominovat náhradníka.
Vyplněním a odesláním této přihlášky/registrace akceptujete tyto podmínky.

POŘADATEL – Kontaktní údaje 
INVENTA, spol. s r.o. 
Fabiánská 679 / 4, 162 00 Praha 6 
E−mail: agilnimesto@inventa.cz 
www.inventika.cz

Odborná garance 
PhDr. Ing. Ondrej Landa, CSc. 
E-mail: landa@inventa.cz
Mobil: +420 602 358 076

Organizační kontakt
Dorotea Vejmelková, MA 
E-mail: dorotea@inventa.cz 
Mobil: +420 777 293 222


Pravidla ochrany soukromí