Program workshopu

V přiložené brožuře se můžete seznámit s celkovým pojetím workshopu a jeho programem .

Inventiku® si osvojíte při skupinovém řešení vlastních rozvojových problémů, které představují výzvu díky své novosti, zacyklené obtížnosti nebo názorové či postojové roztříštěnosti.

Intenzivní výcvikově řešitelský workshop, díky kterému rychle proniknete do principů Inventiky® – unikátní metodiky umožňující vysoce efektivní práci agilních týmů.

JAKÁ TÉMATA WORKSHOP POKRÝVÁ:

 • Paralelní myšlení a dělba rolí v agilním týmu
 • Role vlastníka problému, role facilitátora, role inspirátorů
 • Metodika inventické facilitace
 • Inventická analýza a zadání problému: JASNĚ A STRUČNĚ, přesto KOMPLEXNĚ
 • Inventická redefinice problému pro případy, kdy je těžké se „hnout z místa“
 • Kreativní úlety – jak je zužitkovat a navodit
 • Násobné vlastnictví tématu / problému
 • Metody pro rychlé utváření konsensu
 • Cesta k akční, angažované implementaci
 • Nástroje a techniky pozitivního myšlení, konstruktivní odezvy

PŘÍKLADY PROBLÉMŮ vhodných pro osvojování Inventiky®:

 • jak rozvinout obecný koncept smart city do konkrétních realizovatelných projektů
 • jak získat partnery pro společné rozvojové projekty
 • jak vyladit spolupráci dodavatelů při projektech rozvoje a oprav infrastruktury měst a regionů
 • jak si účinně osvojit nejlepší světové zkušenosti pro rozvoj měst
 • jak urychlit inovační projekty a snížit rizika jejich neúspěchu
 • jak optimalizovat / inovovat procesy v municipálních strukturách a organizacích
 • jak účinně zapojit občany do rozvojových projektů
 • jak harmonizovat komunikaci politických reprezentací na úrovni krajů a měst
 • jak řádově urychlit investiční akce při opravách a výstavbě komunikací a infrastrukturních sítí
 • jak účinně prosadit cirkulární ekonomiku do života měst a obcí