Propozice

Vážení,

jsme přesvědčeni, že usilujete o vyladění výkonu svého úřadu ke špičkové výkonnosti a o jeho proměnu v moderní, agilní správní organizaci.

Právě takovou vizi podporuje inovativní program Agilní správa agilního města, regionu, rezortu – Inventika® (Praha, 18. – 19. března 2019, Mamaison Hotel Riverside)

Jde o intenzivní řešitelský workshop, v němž si účastníci osvojí unikátní metodiku vysoce efektivní práce agilních týmů.

Inventika® navodí sdílený způsob pozitivního myšlení a konstruktivní komunikace, je to lingua franca účinné partnerské součinnosti.

Inventika®  je vysoce účinná metoda, „toolbox“ agilní týmové práce; vede účastníky řešitelského zasedání k tvořivosti, angažovanému konsensu a aktivní podpoře inovativních řešení. Orientuje je na společný cíl, na SDÍLENOU VIZI.

Klíčová témata a osvojené způsobilosti

  • Paralelní myšlení a dělba rolí v agilním týmu
  • Role vlastníka problému, role facilitátora, role inspirátorů
  • Metodika inventické facilitace
  • Inventická analýza a zadání problému: JASNĚ A STRUČNĚ, přesto KOMPLEXNĚ
  • Inventická redefinice problému pro případy, kdy je těžké se „hnout z místa“
  • Kreativní úlety – jak je zužitkovat a navodit
  • Nástroje a techniky pozitivního myšlení, konstruktivní odezvy
  • Násobné vlastnictví tématu / problému
  • Metody pro rychlé utváření konsensu
  • Cesta k akční, angažované implementaci

Navrhujeme, abyste do tohoto unikátního programu vyslali své spolupracovníky a následně je podpořili při rozvoji agilních týmů, které se stanou Vašimi partnery při  přeměně Vašeho úřadu či společnosti v moderní, agilní organizaci.

Podrobné informace naleznete v připojené brožuře.

Děkujeme za Váš zájem. Jsme k dispozici pro Vaše dotazy.

S přátelským pozdravem,

Ondřej Landa
garant programu   
landa@inventa.cz
M :  602 358 076

Dorotea Vejmelková, MA
Organizační kontakt
E-mail: dorotea@inventa.cz
Mobil: +420 777 293 222