Inventika® - Agilní správa AGILNÍHO města / regionu / rezortu (BŘEZEN 2019)

Ing. Jakub UNUCKA, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
„Agilní metody používám v profesním životě pro řízení menšího kolektivu programátorů. A protože svět ajťáků je od toho úřednického opravdu hodně odlišný, zajímalo mě, jak se tyto netradiční metody dají použít ve světě razítek a předpisů. Dají. A docela úspěšně. Protože i úředníci jsou lidi a mají hlavy otevřené, pokud ví, jak na to. A kurz Inventiky pod vedením Ondřeje Landy jim dal nástroj, který funguje. Vřele tedy doporučuji všem!“
Mgr. Bohdan URBAN, ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací Ministerstvo vnitra ČR
„ Co mne oslovilo nejvíc, byla otevřená atmosféra s definovanými rolemi. Vlastník nezasahuje do námětů, seance má facilitátora, který se plně věnuje řízení průběhu seance, a také neřeší problémy věcně. Tím nevzniká pomyslné "pozdvihování obočí" s následnou snahou "vyhovět nonverbálním signálům" vlastníka / nadřízeného. Zároveň je metoda uzpůsobená na generování námětů i od lidí, kteří nejsou v problému tak "hluboko" či mu dokonce vůbec nerozumí. Tím spíše mohou otevřít nové obzory vlastníkovi.“
Mgr. Kateřina DOSTÁLOVÁ, MPA, vedoucí Odboru evropských projektů, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
„Moc, fakt moc se mi workshop líbil a mám pocit, že jsem zase po dlouhé době do sebe dostala něco opravdu užitečného, co mě může zase někam posunout, a věřím, že už posunulo. Asi bych se nebála to nazvat změnou myšlení, v dobrém slova smyslu mi to nabouralo některé stereotypy. Inventika mi otevřela oči, že existuje možnost, jak k problémovým situacím přistupovat…efektivně, dynamicky, velice rychle z obecného přejít ke konkrétnímu a přitom nedestruktivně k okolí. Důvěra jako základní kámen všeho dění, pod to bych se podepsala i před Inventikou. Ale uvědomit si, že je moc dobře, když stavím vztahy na důvěře, i když se tomu někdy okolí diví a občas trochu i posmívá, bylo také užitečné. Inventika mi také dodala odvahu a motivaci, že pokud jsem něčeho vlastníkem, mám to ve svých rukou, má smysl s tím pracovat a jsem to jenom já, kdo je odpovědný za výsledek. Nevzdávat to! Také jsem si odnesla přesvědčení, že je důležité, připravovat věci tak, abych důsledně promýšlela, s kým je např. potřeba to dopředu probrat, aby případně „císař nezůstal nahý“. Ještě jednou za vše moc děkuji“
Ing. Tomáš KOLÁRIK, statutární ředitel, Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
„Chtěl bych poděkovat za velmi inspirativní a na výsledek orientovaný workshop. Bylo to snad poprvé v životě, kdy jsem se na školení/workshopu nenudil. Odnesl jsem si toho hodně. Za hlavní pozitivum považuji nový pohled na řešení problémů (s agilním přístupem jsem se až doposud nesetkal), který se nyní pokusím aplikovat na chod celé naší společnosti. Budu určitě rád, pokud podobný seminář absolvují také někteří mí kolegové.“
Mgr. Martin ČERVINKA, tajemník 1. náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu
„Kurz mi přinesl především potvrzení toho, co každý asi podvědomě nějak zná, ale dostatečně v životě nepoužívá. Dodržování rolí v týmu, vzájemná důvěra, bez které není možné nic dopředu posunout. A především to, že vlastník problému nebo úkolu musí být „nadšeným“ vlastníkem, protože bez pozitivního osobního nasazení a motivace jednotlivce řešení problému nutně směřuje k jeho „usnutí“ nebo nevyřešení. Díky moc, bylo to skvělé, a také mnoho zajímavých lidí – dalších účastníků, jak jsme se navzájem poznali.“

Inventika: ZMĚNA MYŠLENÍ A ROZVOJ AGILNÍCH TÝMŮ PRO SMART CITY 2019-2022 (ÚNOR 2019)

Mgr. Michal KRAUS, MSc., generální ředitel, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
„Dvoudenní workshop INVENTIKA -Změna myšlení a rozvoj agilních týmů pro smart city 2019-2022 přinesl spoustu nových podnětů pro rozvoj naší společnosti jako šampióna digitální transformace statutárního města Plzně. Osvojili jsme si účinnou metodu, která nastartovala, resp. výrazně podpořila nové, inovativní přístupy k třinácti klíčovým tématům. Ještě důležitější je přínos Inventiky pro proměnu způsobu myšlení a kulturu agilní týmové práce: všichni – to zdůrazňuji - odcházíme jako pozitivně myslící, konstruktivně komunikující týmoví hráči důsledně směřující k angažovanému konsensu a účinné realizaci společně rozpracovaných řešení.“
Radomír Kozler, ředitel úseku Plzeňská karta
„Inventika je příjemná změna ve spleti jinak v zásadě stejných manažerských školení. Pro mě je to výborný nástroj k řešení předprojektových úvah s různorodým týmem. Kultivovanost, promyšlenost metody a to jak rychle se dobírá k cíli – to je třeba prostě zažít.“
Ing. Miroslav Macháň, vedoucí střediska Elektrické dráhy provoz
„Pro mě jsou zásadní tyto poznatky: 1) Zapojení všech členů týmu – všichni dostávají stejný prostor 2) Inventika vlastníkem problému nemanipuluje, vlastník si svobodně volí řešení. To je velký rozdíl oproti běžným debatám, kde se snažíme vědomě či podvědomě tlačit na konkrétní řešení. 3) Velmi se mi líbilo, jak formulace „JAK...“ (jako konstruktivní výzva ke společnému překonávání nedostatků a rizik) a „Přál bych si, aby...“ (jako signál tvořivého, necenzurovaného uvažování o možném řešení) změnily obvyklé myšlenkové nastavení kolegů, které u nich znám. Ten kontrast byl opravdu výrazný. Proto bych si přál, abychom si do PMDP s kolegy odnesli maximum JAK.“
Mgr. Jan Schejbal, vedoucí odboru Příjmy z dopravy
„Dle mého názoru je nejdůležitější to, že při inventickém zasedání jsou si všichni inspirátoři rovni. Ať je členem týmu uklízečka, vrátná, řidič či generální ředitel, všichni dostanou stejný prostor. S tím souvisí také to, že každý námět, každá myšlenka dostanou svůj prostor a díky nastaveným pravidlům se za ně autor nemusí stydět. ….. děkuji za velmi zajímavou zkušenost.“
Tomáš Mráz, vedoucí dispečer
„Velmi zajímavý workshop …. každý měl možnost svou myšlenku vyjádřit - nápady ostatních byly velmi inspirující. Navíc psaná forma zabránila zapomenutí leckdy zajímavých nápadů, které třeba vystřelily další mnohem zajímavější myšlenky. Ani ve skupině s vedením společnosti neměl člověk problém své myšlenky vyjádřit, což je pro mě velmi pozitivní. Ještě jednou děkuji.“
Josef Vracovský, ředitel úseku drážní cesty
„Vážený pane doktore, milý Ondřeji, dovolte mi nejprve vyjádřit obdiv k Vaší životní energii, kterou jste celý tým udržoval v absolutní akčnosti a koncentraci. Inventická metoda je plná dynamiky a Vaše obrovské osobní nasazení nás všechny přimělo k zajímavé a tvůrčí činnosti, doslovně k tvůrčímu jiskření. Za dlouhá léta jsem prošel řadou školení a seminářů včetně různých inovativních metod a přístupů, ale žádné z nich ve mě nezanechalo tak pozitivní dojem. Upřímně Vám děkuji za přátelské jednání a za čas, který jste nám věnoval.“
Ing. Jan Strobach, vedoucí střediska Měnírny
„Děkuji za náročné, ale velmi efektivní dva dny. Odnesl jsem si určitě jistou změnu myšlení – dívat se na problémy a jejich možná řešení pozitivně. Rychlé generování mnoha tvůrčích námětů ve formě titulků, dává prostor pro jiné úhly pohledu na daný problém.“
František Holub, vedoucí provozu Světelná a signalizační zařízení
„Z celého workshopu mám velice dobrý pocit a jsem mile překvapen, že se dá v české kotlině narazit na tak pozitivní lidi. Inventika mi cele zapadá do kontextu a budu používat vše, co jsem se naučil - filozofii Inventiky i její postupy. Jsem velice rád, že mohu konečně vše skloubit dohromady, jak v civilním, tak v profesním životě. Mám pocit, že právě tenhle kousek skládačky mi chyběl. Klíčovým prvkem pro mne bylo to, jak negativní postoje elegantně přetransformovat v pozitivní. Myslím, že Inventika je výborným prostředkem především v předprojektové fázi, nebo v projektové fázi ke zvládnutí tzv. „neřešitelných“ problémů. Osobně si myslím, že každý problém řešení má, ale Inventika ho pomůže najít bez křiku a zbytečně ztraceného času. Je to prostě kultivovaný „kufr s vercajkem“.
Lucie Viktorová, vedoucí odd. Controlling
„Pro mne je nejvýznamnější skutečnost, jak snadno a rychle se dají lidé přesvědčit, aby přepnuli myšlení z negativního (to nejde) na pozitivní (pozitiva vidím v tom a tom, zajímá mě, jak se postavit rizikům). To je něco, co budu využívat ve své každodenní práci a rozhodně se budu snažit to šířit dál. Díky za otevření očí v tomto směru, myslím, že jsme to všichni potřebovali.“
Pavel Mainzer, vedoucí odboru Vnitřní kontrola
„Ještě jednou díky za velice zajímavý a podnětný workshop. Příjemným překvapením pro mě bylo zjištění, že metoda Inventiky fungovala přímo na místě, tzn., že jsme si ji rovnou na reálném problému vyzkoušeli a ono to fungovalo! Hlavní pozitiva této metody vidím v její jasné struktuře, v tom, že každému poskytne spravedlivý prostor a také v tom, že dává možnost přijít na neotřelá a originální řešení. Věřím, že se tato metoda u nás ve společnosti uplatní.“
Ing. Petra Švíková, vedoucí oddělení obchodu a MTZ
„Inventický seminář s velkou dávkou praktických ukázek a velmi zkušeným a zábavným koučem Ondřejem jsem velmi uvítala, poněvadž vím o svém problému s přesnou specifikací cíle, odbíháním od tématu, hovořením ve zbytečně rozvitých větách a dostatečným neusměrňováním svých služebně starších kolegů, abychom došli ke konsensu. Výsledkem tedy někdy bývá nevýsledek anebo opakované neproduktivní jednání. Často dochází k nepochopení zainteresovaných stran a při diskusích dochází k neřízenému toku informací, změti úkolů a tedy i ke zkresleným nebo nepřesným závěrům. To vše Invetika eliminuje a umožňuje si osvojit nový směr myšlení, řízené komunikace a stanovování prioritních cílů, kterými má smyl se zabývat a vynaložit energii na jejich řešení. Každý názor se přijímá, každý musí namáhat mozkové závity a něco vymyslet a každý se musí řídit předem stanovenými pravidly. Děkuji za tuto zkušenost!“